Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Open coördinatiemethode (OCM)

betekenis & definitie

Deze methode wordt vooral toegepast in het Lissabon-proces en de EU2020-strategie. Voor wat betreft de sociale aspecten van dat proces (hechtere sociale samenhang) formuleerde de Europese Raad van Lissabon een manier om coördinerend op te treden op gebieden die tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren (zoals sociale bescherming, sociale insluiting, onderwijs, jeugd en beroepsopleiding). De methode houdt in dat er gezamenlijke doelstellingen en benchmarks worden geformuleerd en dat er 'best practices' worden uitgewisseld tussen de lidstaten. Deze maatregelen nemen nooit de vorm van bindende rechtshandelingen aan. Er kan wel sprake zijn van politieke binding.