Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

MER (-richtlijn)

betekenis & definitie

Milieu-effectrapportage. Instrument om voorafgaand aan besluitvorming de milieugevolgen van een bepaald voornemen inzichtelijk te maken, gebseerd op een EU-richtlijn.