Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Medebeslissingsprocedure

betekenis & definitie

Ook wel: codecisieprocedure. Oude benaming voorde huidige gewone wetgevingsprocedure. In deze procedure heeft het Europees Parlement de bevoegdheid tezamen met de Raad maatregelen vast te stellen (artikel 294 EU-Werkingsverdrag).