Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Limité

betekenis & definitie

Limité documenten zijn documenten afkomstig van de Raad, bestemd voor interne verspreiding binnen de Raad en de Commissie. Ze mogen ook ter beschikking worden gesteld aan de lidstaten. De aanduiding limité is een verspreidingsmarkering, en geen rubriceringsgraad (zie gerubriceerde documenten). Conform de procedurele voorschriften van de Raad mogen limité documenten alleen openbaar worden gemaakt als daarvoor toestemming is verleend door de opsteller.