Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Lamfalussy-proces

betekenis & definitie

Dit ziet op EU-regelgeving op het gebied van financiële dienstverlening. De benadering gaat uit van vier niveaus van wetgeving:(1) Richtlijn, (2) Uitvoeringswetgeving, (3) Niet-bindende richtlijnen, (4) Controle implementatie lidstaten door de Commissie.

De methode is op verzoek van de Europese Raad ontwikkeld door Baron Alexandre Lamfalussy, een Hongaarse econoom en centrale bankier.