Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kaderbesluit

betekenis & definitie

Kaderbesluiten op het gebied van politie en justitie werden op grond van het oude EU-Verdrag (derde pijler) vastgesteld om nationale wetgevingen te harmoniseren. Zij zijn verbindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, maar laten aan de lidstaten de keuze om de vorm en de middelen te kiezen. Zij hebben uitdrukkelijk geen rechtstreekse werking. De kaderbesluiten blijven gehandhaafd tot ze worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken (artikel 10 van Protocol nr. 36 bij het Verdrag van Lissabon.