Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP)

betekenis & definitie

Interdepartementaal werkoverleg dat instructie vaststelt voor het Trade Policy Committee, en dagelijkse onderwerpen bespreekt op terrein van handelspolitiek. Als handelspolitieke onderwerpen op de agenda staat van een Raad, vindt afstemming over de Nederlandse inzet voor deze Raad plaats in de Coördinatie Commissie (zie: CoCo), voordat de Ministerraad hierover beslist. Intergouvernementele conferentie (IGC)

Bijeenkomst van vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten, meestal met als doel de EU-verdragen aan te passen of om besluiten te nemen buiten de instellingen van de Unie om.