Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Informele Raad

betekenis & definitie

Niet formele bijeenkomst van de Raad, meestal eens per half jaar in de lidstaat die het Voorzitterschap van de EU bekleedt. Het informele karakter van de bijeenkomsten heeft tot gevolg dat er geen bindende afspraken worden gemaakt. De bijeenkomsten geven de ministers de gelegenheid om in een informele sfeer belangrijke onderwerpen met elkaar te bespreken.