Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Inbreukprocedure

betekenis & definitie

Ook: infractieprocedure. Wanneer een lidstaat de verplichtingen die voortvloeien uit een verdrag of secundaire Europese regelgeving niet nakomt (bijvoorbeeld door een richtlijn niet of niet op tijd te implementeren), stelt de Commissie op grond van artikel 258 EU-Werkingsverdrag een inbreukprocedure in. Na een administratieve procedure, te beginnen met een ingebrekestelling, vervolgens een met redenen omkleed advies, kan de betrokken lidstaat uiteindelijk door de Commissie voor het Hof van Justitie worden gedaagd.