Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

ICER

betekenis & definitie

Interdepartementale Commissie Europees Recht. Een interdepartementale overlegstructuur onder voorzitterschap van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie. Houdt zich onder andere bezig met juridische advisering over Europese regelgeving die in voorbereiding is, de uitvoering van Europese regelgeving in de Nederlandse rechtsorde en (de Nederlandse inbreng in) zaken voor het Hof van Justitie van de EU.