Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Gelijkheidsbeginsel

betekenis & definitie

Algemeen beginsel van EU-recht. Houdt in dat vergelijkbare gevallen niet verschillend mogen worden behandeld of onvergelijkbare gevallen niet gelijk mogen worden behandeld, tenzij dit objectief gerechtvaardigd is. De discriminatieverboden in de EU-verdragen en de daarop gebaseerde verordeningen en richtlijnen vormen een toepassing van dit beginsel.