Gelijkheidsbeginsel betekenis & definitie

Algemeen beginsel van EU-recht. Houdt in dat vergelijkbare gevallen niet verschillend mogen worden behandeld of onvergelijkbare gevallen niet gelijk mogen worden behandeld, tenzij dit objectief gerechtvaardigd is. De discriminatieverboden in de EU-verdragen en de daarop gebaseerde verordeningen en richtlijnen vormen een toepassing van dit beginsel.