Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Expertcomité (ook expertgroep)

betekenis & definitie

Een Expertcomite wordt door de Europese Commissie vaak belegd om in de aanloop naar een regelgevend voorstel de kennis en expertise van de lidstaten in te roepen. Bijvoor¬beeld omdat er sprake is van een gecompliceerd of politiek gevoelig beleidsterrein. Deelnemers aan Expertcomites spreken in principe op persoonlijke titel; lidstaten kunnen op verzoek van de Commissie ambtelijke of onafhankelijke experts afvaardigen (bijvoorbeeld hoogleraren of vertegenwoordigers van belangenorganisaties).