Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Europese Centrale Bank

betekenis & definitie

EU-instelling. Heeft rechtspersoonlijkheid en het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten binnen de EU. De ECB kan, ter uitvoering van aan het ESCB opgedragen taken, verordeningen vaststellen, beschikkingen geven, aanbevelingen doen en adviezen uitbrengen. Het is onafhankelijk van lidstaten, andere instellingen van de EU en andere organen. Hoofddoel van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en daarmee prijsstabiliteit in het eurogebied.