Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

EU2020

betekenis & definitie

De opvolger van de Lissabon-strategie (zie aldaar) voor de periode tot 2020. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden. De speerpunten van deze strategie zijn werkgelegenheid, innovatie, klimaatverandering/ energie, onderwijs en armoedebestrijding/sociale inclusie. De Commissie publiceert ieder jaar een voortgangsrapport, dat door de Europese Raad in het voorjaar beoordeeld wordt.