Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Delegatie

betekenis & definitie

Op grond van artikel 290 VWEU kan de wetgever (Raad/EP of Raad) aan de Commissie de bevoegdheid overdragen om gedelegeerde handelingen vast te stellen. Zie ook gedelegeerde handelingen.