Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

College (van Commissarissen)

betekenis & definitie

De leden van de Europese Commissie vormen samen het College van Commissarissen. Het college bestaat uit 28 Commissarissen, voor elke lidstaat een, waarbij wordt uitgegaan van gelijkheid van de leden. Zij werken op basis van het collegialiteitsbeginsel. Dit betekent dat de besluiten in gezamenlijk overleg worden genomen en dat alle leden collectief verantwoordelijk zijn.