Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

CoCo

betekenis & definitie

Coordinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen. Interdepartementaal ambtelijk overlegorgaan onder voorzitterschap van de minister van Buitenlandse Zaken. Stelt instructies op voor besluitvorming in de diverse Brusselse Raden door middel van conclusies. De conclusies worden ter goedkeuring aan de ministerraad voorgelegd.