Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Burgerschap van de Unie

betekenis & definitie

Iedere persoon die de nationaliteit bezit van een lidstaat is burger van de Unie en heeft het recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en verblijven, heeft passief en actief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen, en heeft recht op consulaire bescherming in derde landen. Verder heeft een EU-burger het recht een verzoekschrift te richten tot het Europees Parlement en de Europese Ombudsman en de instellingen of organen van de Unie aan te schrijven in de eigen taal. De status van burger van de Unie is geregeld in de artikelen 20 tot en met 25 van het EU-Werkingsverdrag.