Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Begrotingsprocedure

betekenis & definitie

Bijzondere besluitvormingsprocedure ter goedkeuring van de begroting (artikel 314 EU-Werkingsverdrag). De Commissie dient een voorstel in bij de Raad, het Europees Parlement neemt in een lezing een standpunt in. Zo nodig wordt een bemiddelingscomite bijeengeroepen. Het EU-Werkingsverdrag bevat voorzieningen voor het geval geen overeenstemming wordt bereikt.