Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

Agendapunten

betekenis & definitie

De punten op de agenda van de Raad worden verdeeld in een deel “wetgevingsberaadslagingen” en een deel “niet-wetgevingswerkzaamheden”. Elk van deze delen worden weer verdeeld in A-punten (geen debat) en B-punten (wel debat) (zie daar).