Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

Advocaat-Generaal (A-G)

betekenis & definitie

Adviseur van het EU-Hof. De negen advocaten-generaal hebben tot taak in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede adviezen uit te brengen (conclusies te nemen) in rechtszaken. In veel gevallen volgt het Hof van Justitie de conclusie van de A-G. (zie ook conclusie)