Milou Jansen

Digital Communication Leadership

Gepubliceerd op 09-07-2015

2015-07-09

New People Partnership

betekenis & definitie

Een personeelsbeleid in het verlengde van de strategie van een onderneming. Het bedrijf investeert in de werknemer en geeft deze werk waarmee hij inzetbaar blijft voor de markt. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van vaardigheden die zowel voor de organisatie als voor zijn eigen toekomst waardevol zijn

De nadruk komt te liggen op wederzijdse afhankelijkheid. De werknemer voelt zich betrokken vanuit een volwassen relatie met de werkgever. Mensen willen graag meer zeggenschap over het eigen leven. Dit leidt tot grote betrokkenheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. New People Partnership is een flexibel concept dat aan de specifieke eisen en cultuur van het bedrijf moet worden aangepast. Er moet een duidelijke koppeling zijn tussen de bedrijfsstrategie, het personeelsbeleid en het evaluatie- en beloningssysteem. Het New People Partnership bestaat uit vijf principes:

1. Het welzijn van de werknemer is voor beide partijen van groot belang.
Dit moet naar voren komen in alles wat het bedrijf intern en extern doet en zegt. Ook moeten personeels- en beleidsbeleid en visie een samenhangend geheel vormen.
2. Open communicatie is de basis.
Duidelijke communicatie en informatie over wat er in en rond het bedrijf speelt, en welke consequenties dat heeft voor de individuele werknemer.
3. Werknemers sturen hun eigen carrière.
Werknemers zijn actief op zoek naar carrière kansen of met het creëren hiervan. Werkgevers begeleiden bij het opbouwen van een op maat gesneden loopbaan.
4. Werknemers verkrijgen meer zekerheid door het opbouwen van vaardigheden.
De opgebouwde vaardigheden garanderen een vergrote inzetbaarheid in de markt en in het bedrijf. Dit is tweerichtingsverkeer, de werknemer zelf moet voortdurend willen blijven leren.
5. Prestatieverantwoordelijkheid op alle niveaus.
Men neemt persoonlijke verantwoordelijkheid voor de concurrentiekracht van het bedrijf. De toekomst en aantrekkelijkheid van een baan, en de beloning worden gekoppeld aan de prestaties van de organisatie.