Gepubliceerd op 01-12-2020

vos

betekenis & definitie

roofdier uit de familie hondachtigen. De vos is lichttot donkerroodbruin gekleurd met witte onderzijde en staartpunt; hij heeft een lichaamslengte van 58-77 cm (staartlengte 23-52 cm) en is 4-10 kg zwaar.

Tegenwoordig is de vos in WestEuropa een van de grootste landroofdieren. In Nederland en België komt hij vnl. in het oosten, midden en zuiden van het land voor en in enkele duingebieden. Vossen komen bij voorkeur voor in afwisselend landschap met veel open veld waar zij kunnen foerageren. Verder zijn plaatsen met dekking nodig, zoals bos, ruigtes, woeste gronden en natuurreservaten waar de vos kan ontsnappen aan de jacht en rust vindt. Bij voorkeur graaft hij zijn hol in droge bodem van los materiaal (b.v. zand). Voor het krijgen en laten opgroeien van jonge vossen is dit zelfs nodig.

Het voedsel bestaat vooral uit kleine knaagdieren, konijnen, vogels, vruchten, insekten, aas en soms ook wel uit de eetbare inhoud van vuilnisbakken. In het voorjaar worden meestal 4—6 jongen geboren, die door de moervos worden verzorgd. Vaak helpt het mannetje (de rekel) daar ook bij. Aan het eind van de zomer zijn de jonge vosjes zelfstandig.De vos wordt op sommige plaatsen bedreigd door de mens. Omdat hij in verband wordt gebracht met de verspreiding van hondsdolheid, wordt soms intensief jacht gemaakt. De vossen worden uit hun holen gegraven, gevangen met behulp van klemmen of vergiftigd d.m.v. aas. In de BRD en België vergast men de vossen ook wel in de holen. Hierbij vallen ook vaak slachtoffers onder zeldzame en beschermde dieren als dassen en steenmarters.

Het is overigens niet aangetoond dat intensieve bestrijding van vossen hondsdolheid buiten de grenzen houdt. In België, waar bestrijding van de vos nog veel intensiever is dan in Nederland, is hondsdolheid tot bij Brussel doorgedrongen, terwijl in Nederland vrijwel alle gevallen tot het grensgebied met de BRD zijn beperkt gebleven.

Er wordt ook nog veelvuldig jacht op de vos gemaakt, omdat hij een rover van pluimvee zou zijn. Dit komt echter zeer weinig voor en is te voorkomen door hokken goed af te sluiten. Vossen zijn in de Jachtwet gerangschikt onder overig wild, zodat er het hele jaar op mag worden gejaagd. De jacht wordt gestimuleerd door een premie op het inleveren van gedode vossen. Er worden elk jaar in Nederland 40005000 exemplaren gedood. In gebieden waar niet op vossen wordt gejaagd, blijft de stand op hetzelfde peil, waardoor het argument van de jagers, nl. beperking van de aantallen, niet vanuit de praktijk wordt bevestigd.

In België zijn er door de overheid in de provincie Luxemburg premies uitgeloofd voor de jagers die de grootste aantallen vossen afschieten.