Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

verzuring

betekenis & definitie

stijging van de zuurgraad (daling van de pH) van het milieu als gevolg van de uitstoot van o.a. zwavel- en stikstofdioxiden (→ zure regen).