Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

toerisme

betekenis & definitie

Toerisme wordt vaak gelijkgesteld aan → openluchtrecreatie. Hoewel er veel overeenkomst is tussen toerisme en recreatie is er beleidsmatig beschouwd een aantal verschillen te constateren.

Openluchtrecreatie valt onder het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, toerisme onder het Ministerie van Economische Zaken. Mede daardoor is de benadering en inbedding anders. Recreatie wordt gezien als een onderdeel van het vormings- en ontwikkelingswerk, waarbij de ontplooiingsmogelijkheden van het individu en van groepen centraal staan. Toerisme wordt benaderd vanuit zijn bijdrage aan ’s lands economie en is derhalve gericht op het scheppen van mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Bij toerisme is het van belang dat de balans tussen inkomend en uitgaand toerisme in verband met de bestedingen zoveel mogelijk naar het eerstgenoemde doorslaat. Vanuit een oogpunt van recreatiebehoeften van de bevolking behoeft dat niet het geval te zijn.Ook de poging om potentiële vakantiegangers naar het buitenland in eigen land te houden kan, door de ruimtelijke claims en de toegenomen verkeersactiviteiten die daaruit voortvloeien, nadelige gevolgen voor het milieu hebben.