Gepubliceerd op 01-12-2020

structuurschets

betekenis & definitie

nota met een kaart over de op lange termijn wenselijk geachte ruimtelijke hoofdstructuur (met betrekking tot b.v. de verstedelijking of het landelijk gebied). De structuurschets kan gelden als algemeen kader voor het langetermijnbeleid ten aanzien van een of meer sectoren of voorzieningen.

Er zijn een structuurschets voor de verstedelijking, die gevoegd is bij de Verstedelijkingsnota, en een structuurschets voor de landelijke gebieden, die gevoegd is bij de Nota landelijke gebieden.