Gepubliceerd op 01-12-2020

straling

betekenis & definitie

samenvattende benaming voor verschijnselen waarbij energie getransporteerd wordt door de vrije ruimte. Gewoonlijk bedoelt men elektromagnetische straling (een golfverschijnsel) of corpusculaire straling (een stroom deeltjes).

Licht wordt gewoonlijk beschouwd als een elektromagnetische straling, maar sinds de formulering van de relativiteits- en quantumtheorieën (eerste helft van de 20e eeuw) is het duidelijk dat licht ook beschouwd kan worden als een corpusculaire straling. Andere voorbeelden van dergelijke deeltjesstralingen zijn alfa- en bètastraling (resp. een stroom alfa- en bètadeeltjes). Elektromagnetische straling wordt gekenmerkt door de frequentie (of de golflengte), corpusculaire door de aard van de deeltjes en hun energie.Röntgen- en gammastraling worden samen met de corpusculaire straling → ioniserende straling genoemd, vanwege hun vermogen moleculen te ioniseren. Ioniserende straling is gevaarlijk, maar dit wil niet zeggen dat niet-ioniserende straling zonder gevaar is. Blootstelling van de huid aan ultraviolet licht leidt snel tot verbranding. Ook microgolven kunnen in de omgeving van een sterke bron (b.v. radar, magnetronovens) gevaar opleveren. Zo zijn klachten (hoofdpijn, vermoeidheid) geconstateerd bij mensen die regelmatig aan microgolven waren blootgesteld in doses kleiner dan de tolerantiegrens (in de vs 10 mW/cm2).Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.