Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

planologie

betekenis & definitie

wetenschap van de ruimtelijke ordening. Aan de meeste universiteiten en de hogescholen in Nederland bestaan planologische studierichtingen.

Zij leiden op voor het wetenschappelijk onderzoek, dikwijls in nauwe relatie met demografie, sociale geografie, landinrichting en landschapsbouw, of voor meer beleidsmatige activiteiten van de overheid.