Gepubliceerd op 01-12-2020

planning

betekenis & definitie

voorspelling en bewuste beïnvloeding van de toekomstige ontwikkeling. In Nederland onderscheidt men een drietal planningsterreinen, veelal aangeduid met sociaal-economische planning, sociaal-culturele planning en ruimtelijke planning.

Op rijksniveau is daarmee een drietal planbureaus bezig, te weten het Centrale Plan Bureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Rijksplanologische Dienst (RPD). Het eerste en tweede bureau staan tot op zekere hoogte los van het beleid. Doordat de Rijksplanologische Dienst tevens optreedt als secretariaat van de Rijksplanologische Commissie (RPC) een coördinaticommissie op hoog ambtelijk niveau waar regeringsbeslissingen op het gebied van de ruimtelijke ordening worden voorbereid is een zekere vermenging met het beleid niet te vermijden. Op het gebied van het milieu bestaat er geen eigen planbureau. In de planning wordt veelvuldig gebruik gemaakt van statistische gegevens. Die worden verzameld door het CBS, waar een aparte afdeling zich bezighoudt met de milieustatistiek.

De Belg. vijfjarenplannen bevatten imperatieve richtlijnen, contractuele verplichtingen voor sommige bedrijven, maar zijn overwegend indicatief. Bij een indicatieve planning geeft het plan informatie over hoe de toestand eruit zal zien, zelfs bij eventuele ombuigingen van het beleid (voorspellende planning). → Planbureau.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.