Gepubliceerd op 01-12-2020

openluchtrecreatie

betekenis & definitie

bezigheden die ontspanning en zelfontplooiing tot doel hebben, uit vrije keuze worden verricht en in de openlucht plaatsvinden. Openluchtrecreatie wordt veelal onderscheiden in dagrecreatie, verblijfsrecreatie en watersport.

Dagrecreatie houdt in dat men overdag erop uittrekt, maar voor de nacht naar huis terugkeert. Bij verblijfsrecreatie blijft men ten minste één nacht slapen in b.v. een zomerhuisje, tent of caravan. Openluchtrecreatie vormt nogal eens een bedreiging voor het milieu. Zo betekent de trek naar buiten een toename van het autoverkeer; 65-70 % van de recreanten neemt nl. de auto. Al deze auto’s hebben op de plaats van bestemming een parkeerruimte nodig. De verkeersstroom van en naar attractiepunten, het strand, pretparken e.d. moet bovendien vaak gebruik maken van wegen door kwetsbare gebieden of door dorpen, die daarop eigenlijk niet berekend zijn.De aanwezigheid van mensen in de natuur lijkt altijd te moeten leiden tot zwerfvuil, achtergelaten blikjes, plastic zakken enz. Maar zelfs zonder dat leidt de toename van het aantal wandelaars in sommige kwetsbare gebieden tot een achteruitgang. De duinen b.v. worden aangetast door het ontstaan van nieuwe paden als gevolg van een te intensieve betreding van de kwetsbare duinvegetatie, die daardoor verdween. In de bossen heeft de aanwezigheid van wandelaars weinig invloed op de vegetatie, maar de verstoring van de rust (kinderstemmen e.d.) heeft het instellen van afgesloten rustgebieden voor het wild nodig gemaakt.

De watersport zorgt behalve voor zwerfvuil en onrust ook voor een geheel eigen probleem, nl. het afmeren in de rietkraag. Als gevolg daarvan kan het riet verdwijnen, waardoor oeverafslag kan optreden. Jachthavens nemen bovendien veel ruimte in beslag.