Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

oerbos

betekenis & definitie

(primair bos, oerwoud), bos dat langs natuurlijke weg is ontstaan en niet of zeer weinig door de mens is beïnvloed. Secundair bos is het bos dat na menselijke beïnvloeding (door kappen) is ontstaan, met gedeeltelijk andere en meestal minder soorten.

Oerbos wordt steeds zeldzamer. Enkele delen van het primaire regenwoud in de equatoriale zone kunnen nog als zodanig worden beschouwd, evenals delen van het subarctische naaldbos (b.v. in de Siberische taiga). Ook het Bialowiezawoud op de grens van Polen en de USSR is nog een oerbos. In het loofbos van de gematigde zone zijn hoogstens resten over die aan het oorspronkelijk oerbos herinneren.Ieder jaar wordt het oppervlakte kleiner. De termen oerbos en oerwoud worden in populaire litteratuur en journalistiek vaak verkeerd gebruikt. De Indiase jungle b.v. is in feite een secundair bos.