Gepubliceerd op 01-12-2020

natuur

betekenis & definitie

Voor het begrip natuur is geen eenduidige definitie te geven. Ieder mens verstaat er iets anders onder.

Ruim genomen is natuur alles wat leeft en de omgeving eromheen. De een noemt mussen in het stadspark natuur, voor anderen zijn ongerepte bossen en olifanten in de Afrikaanse savanne natuur. Wetenschappelijk wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke landschappen (niet door de mens beïnvloed, b.v. oerbos, tropisch regenwoud), halfnatuurlijke landschappen (ontstaan door menselijk invloed, b.v. heide, veenpiassen) en cultuurlijke landschappen (door de mens bepaald, b.v. steden). De eerste komen in Europa en elders op de wereld nauwelijks meer voor. De opvattingen over waar de grens tussen halfnatuurlijke en cultuurlijke landschappen ligt, veranderen ook. Is een kleinschalig landbouwgebied met houtwallen, vochtige hooilanden enz. natuur en moet het als zodanig beschermd worden? Natuurbeschermingsorganisaties en landbouwers verschillen hierover van mening, wat tot conflicten kan leiden bij b.v. ruilverkavelingen.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.