Gepubliceerd op 01-12-2020

milieuhygiëne

betekenis & definitie

zorg voor het gemeenschappelijk milieu, waarmee een zo goed mogelijk optimaal functioneren van mens, dier en plant wordt beoogd. De organisatie en uitvoering van milieuhygiëne krijgen gestalte in het milieubeheer.

Dit is doorgaans gebaseerd op een plan, opgesteld door overheid of particulieren en aangeduid als milieubeleid. Bij het bepalen van het milieubeleid zijn conflictsituaties echter onvermijdelijk, aangezien het optimaal functioneren van mens, plant en dier bezien wordt vanuit bepaalde politieke, religieuze of ethische overwegingen. Ook bij het vaststellen van het milieubeleid zullen daarom belangen en opvattingen tegen elkaar moeten worden afgewogen.