Gepubliceerd op 01-12-2020

milieubehoud

betekenis & definitie

maatschappelijke doelstelling gericht op het houden of terugbrengen van het natuurlijk milieu in een gewenste toestand. Dit houdt in dat men b.v. tracht verstoring, vervuiling of vergiftiging te voorkomen of zodanig te beperken, dat er geen merkbare schade aan het milieu ontstaat.

In voorkomende gevallen zal men trachten eenmaal opgetreden aantastingen ongedaan te maken.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!