Gepubliceerd op 01-12-2020

groeistad

betekenis & definitie

stad of kleinere kern waarvan het nodig geacht wordt dat die een groei doormaakt die sterker is dan uit behoeften van de stad zelf of de streek eromheen voortkomt. Aanleiding tot die versterkte groei is meestal een combinatie van doelstellingen, zoals het bevorderen van een evenwichtig stadsgewest, het tegengaan van suburbanisatie, het verminderen van regionale achterstanden en ongelijkheden op het gebied van sociaal-economische ontwikkeling of van het regionaal voorzieningenniveau, of het beperken van de groei van mobiliteit.

In de Verstedelijkingsnota zijn als groeisteden aangewezen: Groningen, Zwolle, Breda en Helmond; mogelijk worden daaraan toegevoegd Amersfoort, Leeuwarden, Emmen, en na afweging in het streekplan Bergen op Zoom of Roosendaal.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.