Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

dominant

betekenis & definitie

overheersende factor. Een ecologische dominant is een soort of een groep soorten die grotendeels de energiestroom door een ecosysteem bepaalt.

In het algemeen zijn dominanten die soorten die binnen hun trofische niveau de hoogste produktie hebben. Inventariseert men b.v. de levensgemeenschap in een weiland, dan blijken als belangrijke organismen aanwezig te zijn: gras, klaver, eiken, slachtvee, melkvee, kippen, kalkoenen, schapen en paarden. Deze taxonomische opsomming geeft uiteraard een zeer onvolledig beeld van de levensgemeenschap. Het wordt al beter als er de aantallen van de verschillende soorten bij geplaatst worden: 48 ha gras, 2 ha klaver, twee eiken, twee slachtkoeien, 48 melkkoeien, zes kippen, twee kalkoenen, een schaap, een paard. Nu kan men zien dat het gras de dominant is bij de producenten (in ecologische zin) en het melkvee bij de consumenten. Nog vollediger zou het beeld zijn als er ook iets bekend zou zijn over de zeer belangrijke micro-organismen in de bodem.

Er zijn natuurlijk nog wel meer organismen in het weiland, maar het gras, de koeien en de bodembacteriën zijn vanuit ecologisch standpunt bezien de belangrijkste. Een ecologische dominant heeft een belangrijke sturende invloed op een levensgemeenschap. Verwijdering van de dominant leidt dan ook tot belangrijke veranderingen in die levensgemeenschap. Het wegvallen van een niet-dominante soort doet dit veel minder.