Gepubliceerd op 01-12-2020

concentratie

betekenis & definitie

in de chemie een verhoudingsgetal dat de hoeveelheid van een bepaalde stof in een mengsel aangeeft. Vaak wordt als maat voor de concentratie genomen de verhouding van het gewicht van de beschouwde stof tot het totale gewicht van het mengsel, welke verhouding meestal in procenten is uitgedrukt.

Heeft men b.v. 5 g van een stof opgelost in 95 g water, dan is het totale gewicht dus 100 g, en de concentratie van de stof bedraagt 5 % of 1/20 (gewichtspercentage). Soms echter wordt met concentratie bedoeld de verhouding van het gewicht van de beschouwde stof tot het gewicht van de andere in het mengsel aanwezige stoffen. In andere gevallen neemt men weer de verhouding van de volumina als maat voor de concentratie (volumeprocent). Bij oplossingen wordt de concentratie vaak uitgedrukt in de gewichtshoeveelheid van de opgeloste stof per eenheid van volume, waarbij de liter als eenheid wordt gebruikt.