Gepubliceerd op 01-12-2020

blootstelling

betekenis & definitie

het beïnvloed worden door een inwerkende factor. Blootstelling van een milieucompartiment aan een verontreinigende stof vindt alleen dan plaats, als die stof het betrokken compartiment (of deel daarvan) daadwerkelijk beïnvloedt.

Een meertje waarin een vat afvalzuur gestort is, zal niet verzuren zolang het vat gesloten blijft. Evenzo zal een brandweerman die in een volledig afsluitend asbestpak is gestoken, niet zijn blootgesteld aan de warmtestraling van een vuur waarin hij zich begeeft.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.