Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

aride

betekenis & definitie

droog (m.n. gezegd van klimaten). Een aride klimaat is een klimaat waarin de potentiële jaarlijkse verdamping van de bodem en vegetatie (d.i. de jaarlijkse evapotranspiratie) de gemiddelde jaarlijkse neerslag overtreft.

De mogelijkheden voor de vegetatie zijn in een aride klimaat zeer beperkt en er kunnen geen permanente natuurlijke waterlopen ontstaan.Men onderscheidt de aride klimaten in het gematigd aride steppeklimaat, waar nog enige vegetatie mogelijk is, en het extreme woestijnklimaat, waar het voor elke vegetatie te droog is. Minder extreem aride klimaten worden gekenmerkt door een beperkt regenseizoen. In de tropische gebieden valt dat seizoen in de zomer. De kenmerkende vegetatie is daar de savanne. In de subtropische en gematigde aride klimaten valt de neerslag juist in de winter (soms als sneeuw), en is de steppe of prairie de kenmerkende vegetatie. In een matig aride klimaat zijn aaneengesloten bosen struikformaties wel mogelijk, maar zijn zij gevoelig voor brand in het droge seizoen.

De aride klimaten beslaan nog geen 11 % van het totale aardoppervlak, maar zij nemen ongeveer een derde van het landoppervlak van de continenten in beslag. Landbouwsystemen en de vegetatie in het algemeen zijn in aride gebieden zeer kwetsbaar. De bevolking kan op deze moeilijke omstandigheden ingespeeld zijn (nomadische leefwijze), maar is toch niet opgewassen tegen veranderingen als langdurige droogte, oorlogen, ziektes onder het vee. Zij is dan gedwongen het gebied te verlaten, dat vervolgens ten prooi kan vallen aan woestijnvorming (desertificatie). Dit probleem is sterk in de aandacht gekomen door de Sahelcrisis, een periode van extreme droogte die de steppegebieden aan de zuidrand van de Sahara trof in de jaren zeventig.