Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

ammoniak

betekenis & definitie

kleurloos, scherpruikend gas dat gemakkelijk in water oplost, NH3. Het kookpunt is -33 °C.

Ammoniak is een van de belangrijkste basischemicaliën, en wordt o.a. gebruikt in de kunstmestindustrie. Transport vindt meestal plaats in tankwagons; de ammoniak is dan onder druk (ca. 10 at bij 25 °C) samengeperst tot vloeistof. Door een ongeval kan een grote hoeveelheid ineens vrijkomen, en daarbij gevaar opleveren voor mens en dier. Het gas werkt in op de slijmvliezen van mond, neus en de bovenste ademhalingswegen.Verreweg het grootste deel van de ammoniak in de atmosfeer is van natuurlijke oorsprong. Vooral bij rotting komt veel van dit gas vrij. Ammoniak als verontreiniging die door de mens wordt veroorzaakt, geeft plaatselijke problemen. Stank rond bio-industrieën b.v. waar ammoniak een van de stankstoffen is. Ook bestaan er sterke aanwijzingen dat ammoniak bijdraagt aan het probleem van de zure regen. In bedrijfsruimtes geldt een MACwaarde van 18 mg/m3. De geurdrempel ligt ongeveer op 35 mg/m3.