Mike Kock

Student Bedrijfseconomie

Gepubliceerd op 14-12-2016

2016-12-14

Supply Chain Finance 2.0

betekenis & definitie

Supply chain finance 2.0 is een geavanceerdere financieringsconstructie vergeleken met de traditionele instrumenten van de supply chain finance (SCF). Met SCF 2.0 worden de financieringsinstrumenten bedoeld die onder pre-shipment finance vallen, zoals purchase-order financing. Om pre-shipment finance te initiëren, dient de focal company van de keten het voortouw te nemen.

Pre-shipment finance is in feite noodzakelijker dan post-shipment finance, want met post-shipment finance wordt de leverancier namelijk pas gefinancierd na de levering van de goederen, maar het gebrek aan financiering ontstaat vaak al voor de levering van de goederen. Door middel van purchase order finance kan de leverancier een lening bij de bank krijgen op haar verkooporder. Dit gaat echter gepaard met een hoog financieringspercentage. De focal company is het bedrijf met de grootste macht in een keten en heeft tevens direct contact met de eindafnemers. Door zijn machtspositie is hij in staat om door middel van een garantieovereenkomst het financieringspercentage te drukken. Deze garantieovereenkomst wordt samen met de aankoop aangeboden, om het risico van de bank te verzachten. Doordat deze purchase order nu wordt gefinancierd met behulp van de focal company, wordt deze constructie buyer-backed purchase order finance genoemd.

Het toepassen van SCF 2.0 heeft als doel om supply chain partners meer beheersing te bieden over hun financiële processen dan bij post-shipment finance. Daarnaast creëert SCF 2.0 meer mogelijkheden voor optimaal gebruik van contant geld en krediet, omdat het contractueel is vastgelegd wanneer het geld binnenkomt. De focal company loopt bijvoorbeeld minder risico, doordat de financiering van de order bij de leverancier al is geregeld. Het risico op niet leveren van de goederen wordt hiermee verkleind.

Voor bedrijven die deelnemen aan SCF 2.0 resulteert dit in concrete voordelen op het gebied van operationele verbetering, vergroten van keten output, winsten, kostenvermindering en risicoverzachting.

Bronvermelding