Michel Craanen

Account Manager at Noga Tools B.V.

Gepubliceerd op 25-11-2016

2016-11-25

DIN Normen

betekenis & definitie

Deutsches Institut für Normung de afkorting daarvan is DIN. Dit is een norm die veelal wordt gebruikt binnen de technische wereld.

DIN staat voor Deutsches Institut für Normung dat is gevestigd in Berlijn. Dit is een normalisatiecommissie die verschillende normen binnen de techniek vaststelt. Men kan deze normen bijvoorbeeld hanteren bij het ontwerpen van, nieuwe machines of onderdelen. De verschillende normen vertellen bijvoorbeeld, hoe men bepaalde onderdelen moet ontwerpen, als dit moet voldoen aan bepaalde eisen. Bij verschillende technische bedrijven worden deze normen dan ook zorgvuldig gehanteerd. De meeste normen zijn niet zo beschikbaar en staan niet vrij op internet, men zal deze moeten kopen.

Een verzoek indienen om een nieuwe DIN-norm te gaan samenstellen, kan door iedereen worden gedaan. De nieuwe norm zal eerst worden voorgesteld bij de FNA (Fachnormenausschüssen). Dit zijn mensen die werkzaam zijn binnen vakgebieden die hier belang bij hebben. Zij gaan in overleg en zullen het verzoek goed- of afkeuren. Bij goedkeuring zal de FNA een definitief of nieuw ontwerp toesturen naar een keuringsbureau. Dit keuringsbureau zal de uiteindelijke norm goedkeuren en dit bekend maken bij de 'DIN-Anzeiger für technische Regeln'. Na dit gehele traject mag het verzoek worden opgenomen als officiële DIN-norm.

Bronvermelding