Michael Schulze

Webinars, online marketing & passief inkomen

Gepubliceerd op 20-08-2015

2015-08-20

Productiseren

betekenis & definitie

Productiseren is het product- of dienstrijp maken van een bepaalde service voor eenvoudige verkoop

Productiseren is het omzetten van een onregelmatige service naar een eenvoudig verkoopbare product of dienst. Door een service te productiseren wordt het een kant en klaar product.

Door produtisering kunnen bepaalde diensten of services geoptimaliseerd worden waardoor ze eenvoudiger verkocht kunnen worden zonder voortdurend 'het wiel opnieuw uit te vinden'. De dienst of service wordt door productisering een op zichzelf staand produkt of programma.

Ter illustratie: Een garagist biedt als service aan dat een klant die met pech komt te staan met een bij hen gekocht voertuig door hen wordt geholpen. In geval van pech belt de eigenaar van het voertuig de garagist die op ad hoc basis op eruit gaat om de klant te helpen. Deze service kan een klantbindende factor zijn voor de garagist.

De service kan ook geprodutiseerd worden. In dat geval is het niet langer een ad hoc gegeven maar betaalt de eigenaar van het voertuig een nader te bepalen bedrag. De garagist kan nu op basis van het aantal aanmeldingen voor deze geproductiseerde service bijvoorbeeld een medewerker aantrekken die als taak heeft deze service te verlenen.

De dienstverlening is in bovenstaand voorbeeld geproductiseerd en verheven van een ad hoc service naar een programma of dienst met vaste voorwaarden en berekenbare inkomsten. De dienstverlening en klantbindende factor is nog steeds aanwezig en kan nu eenvoudig als product (als vaste service, dienst of extra bonus voor het eerste onderhoudsjaar) worden aangeboden en verkocht. De dienst of service is dan geproductiseerd.