Merel Smedes

Eigenaar Communicatievogel. Communicatieadviseur.

Gepubliceerd op 08-12-2013

Sociale media

betekenis & definitie

Sociale media kenmerken zich als digitale media waarbij gebruikers zonder tussenkomst van een redactie de informatie op het medium interactief bepalen. Sociale media hebben dus User Generated Content. Door het interactieve karakter kan de content op de website veranderen.

Er zijn verschillende soorten sociale media: wiki's, blogs, social networking sites en virtuele werelden. Bij wiki's kunnen gebruikers niet een weergave van zichzelf op het internet zetten. Blogs bieden die mogelijkheid wel, maar worden daar niet altijd voor gebruikt. Bij social networking sites kunnen mensen zichzelf duidelijk weergeven en in virtuele werelden kunnen mensen zich weergeven zoals ze willen zijn. Uiteraard kunnen mensen ook met elkaar communiceren op sociale media. Alleen bij social networking sites is de weergave van wat gebruikers zien vaak verschillend van elkaar, omdat ze een verschillend netwerk hebben.