Merel Smedes

Eigenaar Communicatievogel. Communicatieadviseur.

Gepubliceerd op 05-12-2013

Positionering

betekenis & definitie

Positionering is het proces waarbij een merk een voorkeurspositie binnen de gedachten van zijn doelgroep krijgt. Dit wordt gedaan door differentiatie ten opzichte van andere merken.

Positionering heeft te maken met de beeldvorming van een consument bij een merk. Om een voorkeurspositie ten opzichte van andere merken te krijgen, binnen de gedachten van de consument, wordt er gebruik gemaakt van positionering. Dit heeft betrekking op de communicatie, stijl en het gedrag van een merk. Intern wordt dit de identiteit genoemd en door middel van positionering wordt er extern, bij de consument, gewerkt aan het imago. Het gaat dan om de wijze waarop een merk zich uit in het dienstaanbod, de prijs en het sociale gedrag. Omdat consumenten bezig zijn met positionering gebeurt dit ook zonder bewust met marketing om te gaan. Door een organisatie intern te positioneren wordt er geprobeerd een consistent zelfbeeld te krijgen, waardoor de organisatie of het merk, zich extern kan positioneren, om zo het gewenste imago te krijgen en dus de gewenste positionering in het brein van de consument.

< >