Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gepubliceerd op 11-01-2021

Sport

betekenis & definitie

systematische lichaamsoefening tot grotere kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen meestal gepaard aan het houden van wedstrijden; van grote hygiënische betekenis in verband met de vaak zeer ongezonde leefwijze, waartoe de gemeenschapsmens, (in het bijzonder de stedeling) gedwongen is; kan ook van grote geestelijke opvoedende waarde zijn (clubverband en samenspel) voor de opgroeiende jeugd. Toch dreigen er vaak gevaren: door het opvoeren der prestaties in de wedstrijdsport kunnen minder valide personen op onjuiste wijze sport beoefenen of een voor hen ongezonde tak van sport kiezen; medische sportkeuring kan een en ander voorkomen.

Echter ook gezonde mensen kunnen door voortdurende overinspanning schade oplopen; het bekendst is het sporthart (zie hartvergroting*), bij hardlopers, waterpolospelers e.a. Geestelijk ongezond zijn allerlei excessen in en rondom de (tot publieke vermakelijkheid verworden) wedstrijden. zie ook gymnastiek.