Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gepubliceerd op 11-01-2021

Sectio

betekenis & definitie

Lat. voor sectie.

1.snede, een bepaalde wijze van opereren, bijv.:
—alta, een buikoperatie van de blaas.
—caesarea, keizersnede, zie aldaar;
2.een afgesneden stuk

in het bijzonder een heel dunne plek zoals voor microscopisch onderzoek gemaakt wordt in een microtoom (zie ook coupe);

3.obductie, autopsie, lijkopening, zie aldaar.