Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Gepubliceerd op 11-01-2021

Alzheimer

betekenis & definitie

ziekte van —, het voortijdig optreden van dementia senilis (zie aldaar), met bovendien als kenmerkende verschijnselen eentonige herhaling van enkele handelingen (kloppen, handenwrijven) of woorden (logoclonie); soms hallucinaties en toevallen; vaak een snel verval tot diepe dementie-, genoemd naar Aloys Alzheimer (1864-1915), Duits zenuwarts. Vgl. ziekte van Pick.