Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gepubliceerd op 11-01-2021

Aderlating

betekenis & definitie

flebotomie, venaesectio, chirurgische opening van een ader met aftapping van bloed, gold in vroeger eeuwen als heilzaam voor allerlei kwalen. Geschiedde vroeger met behulp van een lancet aan de pols, tegenwoordig met een dunne naald in de elleboogsholte (venaepunctio).