Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Gepubliceerd op 27-11-2022

Computerprogramma

betekenis & definitie

computerprogramma verwijst naar een werkschema voor de computer (elektrische rekenmachine), dat exact aangeeft welke stappen achtereenvolgens moeten worden genomen.

Aan een computerprogramma* onderscheiden we de input en de output. De input omvat alle gegevens die bewerkt moeten worden of voor de bewerking noodzakelijk zijn. De output omvat de resultaten van de bewerking meestal uitgeprint op de bekende computerstaten.

Voor de problemen op het terrein van de media kennen we vier soorten programma’s t.w. telprogramma’s, rendement-vergelijkingsprogramma’s, evaluatieprogramma’s en constructieprogramma’s (ook wel genoemd mediaselectieprogramma’s).

De tel- of crossingsprogramma’s tellen het aantal personen dat aan bepaalde criteria voldoet. Rendement-vergelijkingsprogramma’s of ranking-programma’s stellen een rangorde op van de media naar de verhouding van kosten en bereik c.q. dekking.

Evaluatieprogramma’s beschrijven de prestaties van een of meer plannen (bladenlijsten met inschakelingsfrequentie) zodat zij met elkaar vergeleken kunnen worden.

De prestaties betreffen:

a) het percentage van de doelgroep, dat ten minste éénmaal door een ingeschakeld blad bereikt wordt, in verhouding tot de kosten;
b) het gemiddeld aantal confrontaties dat de prospects met de ingeschakelde media hebben;
c) de verdeling van deze confrontaties over de doelgroep.

Constructieprogramma’s (die vrijwel geheel in onbruik zijn geraakt) construeren op basis van de input binnen bepaalde budget-marges mediaplannen en vermelden daarna evenals bij de evaluatieprogramma’s de prestaties van de ontwikkelde mediaplannen.

* Zo’n programma is geschreven in een programmeertaal

een systeem van éénduidige instructies, waar de computer op is ingesteld.

< >